Rapporter om ögonsjukdomar och deras behandling i Sverige under 1700-talet

Författare
Nils O. Rehn
(Nils O. Rehn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2002 Sverige, Stockholm S.50-74 ill.