Rapportering av dricksvattentillsyn 2000 - kommunernas rapportering om livsmedelstillsyn

Författare
Doris Rosling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2001 Sverige, Uppsala 86 sidor.
Livsmedelsverket 2002 Sverige, Uppsala 87 sidor. : diagr., tab
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan