Rappsta och Gynberg i Trönö socken

Författare
Birgit Lundgren
(Text: Birgit Lundgren (all text om inget annat anges), Raija Holopainen (g. Federley), Lars-Åke Sjöberg, Jan Frid.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trönö hembygdsförening, Bok & Tryck AB 2019 Sverige, Trönödal, Bollnäs 228 sidor illustrationer 30 cm 978-91-981211-7-9