Rational techniques in policy analysis

Författare
Michael Carley
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Heinemann educational 1980 Storbritannien, London 212 s 0-435-83802-4, 0-435-83801-6
Butterworth-Heinemann 1980 Utgivningsland okänt / Ej specificerat