Rationaliseringssträvanden vid svenska gevärsfaktorier under 1700-talets mitt

Författare
Åke Meyerson
(Åke Meyerson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska museet 1937 Sverige, Stockholm S. [89]-100 ill.