Real analysis and applications - theory in practice

Författare
Kenneth R. Davidson
(Kenneth R. Davidson, Allen P. Donsig.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer c2010 New York, New York xii, 513 sidor. : ill. 25 cm. 978-0-387-98097-3, 0-387-98097-0
Springer New York 2010 Utgivningsland okänt / Ej specificerat
Springer Verlag 2009 USA, New York 513 sidor. : ill. 978-0-387-98097-3, 978-0-387-98098-0, 0-387-98097-0