Reality studio 2015

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Design for sustainable development, Chalmers tekniska högskola cop. 2016 Sverige, Göteborg 190 sidor. ill. 978-91-977068-7-2