Rebecca - ett 1700-tals kvinnoöde : berättat kring en bröllopsdikt från 1733

Författare
Jan Ekermann
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Credendum 2006 Sverige, Norrköping 51 sidor. : ill.