Rebellhärjad jord

Författare
Ingegerd Rooth
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Sverige, Stockholm 95 sidor.