Rebellvärldarna

Författare
Poul Anderson
(Poul Anderson övers.: Börje Crona)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Laissez faire 1984 Sverige, Stockholm 159 sidor. 18 cm 91-7648-020-8