Rebels, mercenaires, and dividends - the Katanga story

Författare
Smith Hempstone
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Praeger 1962 USA, New York 250 sidor.