Recovery in mental illness - broadening our understanding of wellness

Författare
(Edited by Ruth O. Ralph and Patrick W. Corrigan.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Psychological Association c2005 USA, Washington, DC xi, 282 sidor. ill. 27 cm.