Recruitment, selection and training of air traffic controller students - the MRU situational interview Mark II : an analysis

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luftfartsverket 1998 Sverige, Norrköping 18 sidor.
Luftfartsverket 1996 Sverige, Norrköping 77 sidor. : tab.
Luftfartsverket 1995 Sverige, Norrköping 31 sidor. : tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan