Recruitment, selection and trining of air traffic controller students, problemstudents in swedish ATCO training

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luftfartsverket 1998 Sverige, Norrköping 10 sidor.