Recueil des inscriptions gauloises 4, Les legendes monetaires

Författare
(Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu et Brigitte Fischer)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CNRS 1998 Frankrike, Paris 564 sidor. : ill. 2-271-05448-6