Recueil illustré des ordres de chevalerie et décorations belges de 1830 à 1963

Författare
Henri Quinot
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1963 Belgien, Bruxelles 328 sidor. : ill.