Redaktörens bilder - Waldemar Wahlöös reportagebilder 1930-1956

Författare
Waldemar Wahlöö
(Claes Wahlöö.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Gamla Lund 2019 Sverige, Lund 268 sidor huvudsakligen illustrationer 24 cm