Redeeming America - evangelicals and the road to Civil War

Författare
Curtis D Johnson
(Curtis D. Johnson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
I.R. Dee cop. 1993 USA, Chicago viii, 215 sidor. 21 cm. 1-56663-031-2, 1-56663-032-0