Gesammelte Werke in dreizehn Bänden Bd 9 1, Reden und Aufsätze

Författare
Thomas Mann
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Fischer cop. 1974 Tyskland, Frankfurt am Main 958 sidor.
S. Fischer 1965 Tyskland, Frankfurt am Main 2 vol.
1960 Tyskland, Frankfurt am Main 956 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan