Rediscovering french film

Författare
Mary Lea Bandy
(Edited by Mary Lea Bandy.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Museum of Modern Art cop. 1983 USA, New York 220 sidor. ill.