Redogörelse för de allmänna läroverken i Strengnäs och Eskilstuna samt pedagogierna i Södertelge och Mariefred under läsåret 1883-1884 - afhandling (af I. Fehr): En svensk uppfostringslära från medlet af 1700-talet

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1884 Sverige, Strengnäs 62 sidor. 4:o