Reflecting Davidson - Donald Davidson responding to an international forum of philosophers

Författare
(Edited by Ralf Stoecker.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
W. de Gruyter 1993 Tyskland, BerlinNew York Online-Ressource (ix, 393 sidor., ill) 978-3-11-088650-4