Reflektioner kring bild och lärande

Författare
(Eva Cronquist ... red. Martin Stigmar)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för pedagogik, Växjö universitet 2007 Sverige, Växjö 114 sidor. : ill. 975926-1-1 (Invalid)
Institutionen för pedagogik, Växjö universitet 2005 Sverige, Växjö 112 sidor. 975926-1-7 (Invalid)