Reflexion öfver Doctor Wistrands skrift "Några drag af bordellväsendets historia m.m."

Författare
Per Jacob Liedbeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1843 Sverige, Stockholm 26 sidor.