Refractio solis inoccidui, in septemtrionalibus oris - sv. tit.: Midnats solens rätta och synlige rum uti norrlanden, effter ... Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695

Författare
Johan Bilberg
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1695 Sverige, Stockholm (25) 2-103 (1) sidor., 5 pl. 4:o.
1695 Sverige (25) 2-103 (1) sidor., 5 pl. 4:o.