Regattan - skådespel i tre akter

Författare
Bengt Söderbergh
(Bengt Söderbergh.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svensk Filmindustri 1963 Sverige, Stockholm 81 sidor.