Regelverk på värdepappersmarknaden - kunskap för finansiell rådgivning

Författare
Bengt Rydén
(Bengt Rydén, Urban Rydin och Alf-Peter Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Daleke grafiska 2005 Sverige, Malmö, Malmö 126 sidor. 25 cm
Liber ekonomi, Kristianstads boktr. 2001 Sverige, Malmö, Kristianstad 110 sidor. 25 cm