Regi: Victor Sjöström = - Directed by Victor Seastrom

Författare
Bo Florin
(Bo Florin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cinemateket, Svenska filminstitutet, Danagårds grafiska 2003 Sverige, Stockholm, Ödeshög 106 sidor. ill. (vissa i färg) 18 cm