Regional tågtrafik i glesbygd - Dalatåg AB : rapport från etablerandet av ett regionalt tågtrafikföretag

Författare
Enar Jäderbrink
(Enar Jäderbrink och Bo Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Glesbygdsmyndigheten 1992 Sverige, Östersund 22 sidor. 30 cm