Regions and reflections - in honour of Märta Strömberg

Författare
(Edited by Kristina Jennbert, Lars Larsson, Rolf Petré, Bozena Wyszomirska-Werbart.)
Genre
Bok, Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International, Blom 1991 Sverige, Stockholm, Lund xv, [1], 412 sidor. ill., diagr., kartor 26 cm