Register till kyrkböcker från Bohuslän, Backa

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. för datorhjälp i släktforskningen, DIS, P.O. Bergman 1989 Sverige, Sturefors, Sturefors 38 sidor.