Register till kyrkböcker från Värmland, Ekshärad. Vigsellängder. 1687-1867

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eskekärr-Tomasbolssläktens på Dal släktförening 1990 Sverige, Sturefors 439 sidor.