Reglor huru diét bör hållas om skeppsbord, til hälsans förwarande. Andra uplagan./(Nils Hallenberg.) Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1790

Författare
Nils. Hallenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1790 Sverige, Stockholm [04] sidor. 4:o.