Regn, regn färdas över oss - Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950-1951

Författare
Joel Halldorf
(Joel Halldorf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Insamlingsstiftelsen för pingstforskning, Stema Print 2010 Sverige, Stockholm, Forserum 178 sidor. 23 cm 978-91-977626-8-7