Regnskrift

Författare
Bengt Berg, författare
(Dikter: Bengt Berg & bilder: Lars Lerin.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rallarros, Tryckverksta'n 1986 Sverige, Ekerö, Göteborg [38] sidor. ill. 15 x 22 cm