Regulating the science-policy boundary - the Myrdals and the Swedish tradition of governmental commissions

Författare
Per Wisselgren
(Per Wisselgren.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för vetenskapshistoria, Uppsala universitet 2006 Sverige, Uppsala 45 sidor.