Rehabilitation in Sweden

Författare
Ellika Ljunggren
(Ellika Ljunggren, Karl Montan.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handikappinst., Sörmlands graf. 1979 Sverige, Bromma, Katrineholm 15 sidor. 21 cm
Handikappinst. 1977 Sverige, Bromma [2], 16 sidor. 30 cm
Handikappinst. 1976 Sverige, Bromma [2], 13 sidor. 30 cm