Reinhold Norstedt

Författare
Erik Wettergren
(Af Erik Wettergren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Allmänna Konstförening 1914 Sverige, Stockholm 272 sidor. ill.