Reintroduction of top-order predators

Författare
(Edited by Matt W. Hayward and Michael J. Somers.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley-Blackwell 2009 Storbritannien, Chichester, UK, Hoboken, NJ xv, 459 sidor. ill., kartor 24 cm 978-1-4051-7680-4, 978-1-4051-9273-6