Relationship management and marketing for competitive advantage - techniques & strategies

Författare
Mosad Zineldin
(Mosad Zineldin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
School of Management and Economics, Växjö University cop. 1999 Sverige, Växjö 275 sidor. ill. (vissa i färg)