Religiös backlash i skolan

Författare
(Redaktion: Daniel Olsson, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KRUT 2003 Sverige, Stockholm 87 sidor. ill.