Religiös förändring - kristenheten i Sverige efter millenieskiftet

Författare
(Redaktörer: Bodil Liljefors Persson, Nils-Åke Tidman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR 2015 Sverige, Sverige 126 sidor.