Religion och liv - fokus 8

NYHET! Fokus är en lättläst version av SOL 3000 elevböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med svenska som andraspråk. Fokus finns i historia, religionskunskap och samhällskunskap och innehåller mindre text än motsvarande elevbok. Fokus har samma teman och delteman som de ursprungliga elevböckerna vilket gör det möjligt att använda de två versionerna parallellt i klassrummet. Arbetsböcker Till Fokus finns två arbetsböcker: Arbetsbok respektive Arbetsbok med ordlista. Arbetsboken innehåller olika typer av frågor, med skrivlinjer att svara på, liksom ett urval fördjupningsuppgifter. Arbetsboken med ordlista är i första hand tänkt för elever med svenska som andraspråk. Förutom frågor och uppgifter som ansluter till texten finns här också en ordlista med förklaringar till kulturellt betingade ord, begrepp och uttryck samt övningar till den.

Författare
Leif Berg
(Leif Berg, Gunilla Rundblom.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015 Sverige, Stockholm
Natur & kultur 2013 Sverige, Stockholm, Lettland 96 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42301-5
Natur & kultur 2013 Sverige, Stockholm, Slovakien 47 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42296-4
SPSM läromedel 2009? Sverige, Stockholm D. 9. Arbetsbok: 1 CD-R 4 3/4 tum
SIT läromedel 2008 Sverige, Stockholm D. 8. Elevbok: 1 CD-R 4 3/4 tum
SIT läromedel 2008? Sverige, Stockholm D. 9. Elevbok: 1 CD-R 4 3/4 tum
Natur och kultur, db grafiska 2007 Sverige, Stockholm, Örebro 96 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm 978-91-27-76084-4
Natur och kultur 2007 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill. 24 cm 978-91-27-76085-1
SIT läromedel 2007 Sverige, Stockholm D. 7. Elevbok: 1 CD-R 4 3/4 tum
Natur och kultur, db grafiska 2006 Sverige, Stockholm, Örebro 96 sidor. färgill. 24 cm 978-91-27-76046-2
Natur och kultur 2006 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill. 24 cm 91-27-76047-2, 978-91-27-76047-9
Natur och kultur, db grafiska 2005 Sverige, Stockholm, Örebro 96 sidor. färgill. 24 cm 978-91-27-76037-0
Natur och kultur, db grafiska 2005 Sverige, Stockholm, Örebro 47 sidor. ill. 24 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan