Religion och liv - fokus 8

SOL 3000 Religion och liv 6–9 utgår från eleverna och deras verklighet. Grundtanken är att stimulera eleverna att jämföra, analysera, diskutera och ta ställning i etiska och religiösa frågor. Principen om människans lika värde är central, liksom ambitionen att skildra världen ur olika perspektiv. Naturligtvis ger läromedlet också rejäla baskunskaper. Religion och liv 6 Om du bodde i ett annat land, I Sverige förr och nu, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Kristendomen blir en världsreligion, Att vara kristen – vad är det?, Judendomen, Islam, Hinduismen, Buddhismen samt Traditioner och högtider. Religion och liv 7 Människan i universum, Bibeln – böckernas bok, I Antikens värld samt Rätt och och fel. Religion och liv 8 Kristendomen i världen: Katolska kyrkan under två tusen år, Ortodoxa kyrkan, Protestantiska kyrkor, I Sverige under tusen år. Religion och liv 9 Världens religioner: Judendomen, Islam, Hinduismen, Buddhismen, Kina och Japan, Skriftlösa religioner och Fri att tänka själv. Religion och liv 7–9 Elevböckerna finns också i en sammanbunden volym där böckerna för år 7–9 slagits ihop.

Författare
Leif Berg
(Leif Berg, Gunilla Rundblom.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015 Sverige, Stockholm
Specialpedagogiska skolmyndigheten 2013 Sverige, Stockholm Innehåller länkar till bildfiler
Natur & kultur 2013 Sverige, Stockholm, Lettland 96 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42301-5
Natur & kultur 2013 Sverige, Stockholm, Slovakien 47 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42296-4
Natur & kultur 2013 Sverige, Stockholm, Lettland Ca 220 sidor. med var. pag. ill. 24 cm. 978-91-27-42248-3
Natur & kultur 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 50 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42272-8
Natur & kultur 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 47 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42280-3
Natur & kultur 2011 Sverige, Stockholm, Lettland 288 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-42288-9
Natur & kultur, Fälth & Hässler 2008 Sverige, Stockholm, Värnamo [3] sidor., sidor. 112-252 ill. 24 cm 978-91-27-40872-2
SIT läromedel 2008 Sverige, Stockholm D. 8. Elevbok: 1 CD-R 4 3/4 tum
Natur och kultur, db grafiska 2007 Sverige, Stockholm, Örebro 31 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-76060-8
Natur och kultur, db grafiska 2006 Sverige, Stockholm, Örebro 96 sidor. färgill. 24 cm 978-91-27-76046-2
Natur och kultur 2006 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill. 24 cm 91-27-76047-2, 978-91-27-76047-9
Natur och kultur, Elander Svenskt tr. 2003 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 39 sidor. ill. 30 cm
Natur och kultur, Ljung 2003 Sverige, Stockholm, Örebro [3] sidor., sidor. 112-564 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm 978-91-27-75885-8
Natur och kultur cop. 2003 Sverige, Stockholm 1 CD-ROM 91-27-91129-2
Natur och Kultur, Elander Svenskt tr. 2003 Sverige, Stockholm, Stockholm Ca 210 sidor. med var. pag., [8] OH-bilder i färg ill. 30 cm
Natur och kultur, Elander Svenskt tryck 2003 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 52 sidor. ill. 30 cm
SIT läromedel 2002 Sverige, Solna D. 8. Elevbok: 1 CD-R 4 3/4 tum
Natur och kultur, Ljung 2002 Sverige, Stockholm, Örebro [3] sidor., sidor. 256-394 ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm 978-91-27-75902-2
Natur och kultur, Ljung 2001 Sverige, Stockholm, Örebro 108 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm 1 CD-ROM
Natur och kultur Cop. 1999 Sverige, Stockholm 4 sidor. 30 cm 91-27-77107-5
Natur och kultur, Ljung 1997 Sverige, Stockholm, Örebro 96 sidor. färgill., kartor i färg 24 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1996 Sverige, Stockholm, Örebro [2] sidor., sidor. 123-240 färgill. 24 cm
Natur och kultur, Gotab 1996 Sverige, Stockholm, Stockholm Ca 240 sidor. med var. pag. ill. 32 cm
Natur och kultur, Gotab 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm Ca 220 sidor. med var. pag. ill. 32 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1994 Sverige, Stockholm, Örebro 120 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), kartor i färg 24 cm
Natur och kultur, Berling 1994 Sverige, Stockholm, Arlöv 264 sidor. ill. 24 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1992 Sverige, Stockholm, Örebro 60 sidor. ill. 30 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1991 Sverige, Stockholm, Örebro 409 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), kartor i färg 24 cm
Natur och kultur, Rydahl 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 8 sidor. ill. 30 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1984 Sverige, Stockholm, Örebro 48 sidor. ill. 30 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1983 Sverige, Stockholm, Örebro 408 sidor. ill., kart. 24 cm
Natur och kultur, Berling 1983 Sverige, Stockholm, Arlöv 264 sidor. ill. 24 cm
Natur och kultur, Teta-tryck 1982 Sverige, Stockholm, Tranås 30 sidor. 24 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan