Religionens fem språk - om religionens mening och förnyelse

Författare
Martin Lönnebo
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum 1993 Sverige, Stockholm 250 sidor. 22 cm 91-526-2138-3
Verbum, Tryckmans 1975 Sverige, Stockholm, Stockholm 250 sidor.