Religionskunskap 4-6 - grundbok

Grundboken presenterar de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Naturfolkens religioner exemplifieras med samernas ursprungliga religion. Dessutom finns ett arbetsområde som tar upp de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. Berättelser, faktatexter och intervjuer I grundboken finns både berättande texter med förklarande faktarutor och faktatexter, som behandlar religionernas historia och grunder för dagens utövare. Till de fem religionerna finns även intervjuer med barn. Lärarpärm I lärarpärmen finns mer fakta, diskussionsfrågor och rikligt med tips på texter från barn- och ungdomslitteratur. Det finns dessutom kopieringsblad. I en speciell del presenteras två modeller för hur man kan fördjupa de etiska och moraliska samtalen i klassen. Mer information om PULS 4–6 finns på den gemensamma sidan för PULS-serien. Nättjänst – www.nok.se/puls Här finner du bl a kompletterande material, länkar och utförliga presentationer av elevböcker och lärarmaterial.

Författare
Marianne Abrahamsson
(Marianne Abrahamsson, Elisabet Nemert, Ingrid Åsgård.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SIH läromedel 1999 Sverige, Solna 1 CD-R 4 3/4 tum
Natur och kultur, Elander Gotab 1999 Sverige, Stockholm, Stockholm Ca 250 sidor. med var. pag. ill. 32 cm
Natur och kultur, Almqvist & Wiksell 1998 Sverige, Stockholm, Uppsala 160 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), kartor i färg 26 cm