Religionskunskap - 40 poäng : världsreligioner : häfte 1 : studieanvisningar

Författare
Marianne Görman
(Sammanställt av Marianne Görman, Roland Hallgren, Dieter Hoffmann)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teologiska inst., Univ. 1984 Sverige, Lund 36 sidor.