Religious Perspectives on Bioethics and Human Rights

Författare
(Edited by Joseph Tham, Kai Man Kwan, Alberto Garcia.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer International Publishing, Imprint: Springer 2017 Tyskland, Cham XXVIII, 291 sidor. online resource. 978-3-319-58431-7