Remember me - utsyn over en kunstnergjerning

Författare
Kirsten Flagstad
(Kirsten Flagstad (12. juli 1895 - 7. desember 1962) i radiosamtale med Torstein Gunnarson i Norsk rikskringkasting 29. desember 1961)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1975 Norge, Oslo 44 sidor. : ill. 82-05-08409-2