Renovering av Los kyrkas torn - antikvarisk medverkan i samband med renovering av torn och torntak : Los kyrka, Los socken med Orsa finnmark, Ljusdals kommun, Hälsingland, 2013

Författare
Daniel Olsson
(Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg cop. 2015 Sverige, Gävle 12 sidor. ill.